Fiatal vének

Ifjúsági oldal

Az elmúlt hetekben lapunk presbiterek portréit felsoroltató rovatában több olyan fiatalt is bemutattunk, akik tizen-, huszonévesen lettek gyülekezeteik világi el?járói. Most itt az ifioldalon egy olyan kezdeményezésnek jártunk utána, ahol a fiatalokra ugyancsak sokat bíztak, de egyel?re nem a „feln?ttek” testületébe választották meg ?ket, hanem ifjúsági presbitériumot hozott létre a gyülekezet.

 

A feln?ttek kicsinyített másai

 A debreceni Kossuth utcai gyülekezet ifjúságának a 2008-as berekfürd?i konferenciáján fogalmazódott meg a kérdés: mi lenne, ha a közösség ifjúságának életét ezentúl a fiatalok által választott ifjúsági presbitérium szervezné? Mivel az ötlet mindenkinek tetszett, egyik jogász végzettség? társuk, Kánya Gergely vállalta, hogy el?készíti az elképzelés szabályozási hátterét. „A koncepció kialakítása során az egyházunk alkotmányához igyekeztem igazodni oly módon, hogy az ifjúsági presbiteri tisztség és az ifjúsági presbitérium m?ködése kicsinyített mása legyen a feln?tt presbiteri tisztségnek és a feln?tt presbitérium m?ködésének” – emlékezik vissza az ifjú szakember a kezdetekre. Az általa el?készített javaslatot végül gyülekezeti szabályrendeletként a presbitérium fogadta el.

Mint megtudjuk, a ifjúságipresbiter-jelölteket a gyülekezet összesen körülbelül ötven f?t számoló három ifjúsági csoportja – a tíz-tizennégy évesek, a középiskolások, illetve az egyetemisták és fiatal feln?ttek korosztálya – állítja, akiket az összevont ifjúsági közgy?lés választhat meg. Jelölt mind a presbiteri, mind a gondnoki tisztségre az lehet, aki konfirmált egyháztag, és tagja a gyülekezetnek. Választójoga pedig annak van, aki legalább egy éve köt?dik a gyülekezethez. A legalább negyedévente ülésez? ifjúsági presbitérium hét f?b?l, hat presbiterb?l és egy gondnokból áll. A fiatalok öt pótpresbitert is választanak arra az esetre, ha a kétéves ciklus alatt valakinek a presbiteri tisztsége bármilyen okból – például a feln?tt presbitérium tagjává választanák, vagy netalán igazolatlanul maradna távol a gy?lésekr?l – megsz?nne.

 

Közös munka és felel?sségvállalás

 A jelenlegi ifjúsági gondnok a tizenhét éves Módis László, aki a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának biológia tagozatos tanulója, és az orvosi egyetemen szeretne tovább tanulni. A testület legfiatalabb tagja jelenleg egy tizennégy éves gimnazista, a legid?sebb pedig egy harmincegy éves autókeresked?, de van közöttük mérnöknek, diakónusnak, lelkésznek készül? fiatal is.

„Velem született adottság talán, édesanyámtól örökölhettem, hogy szeretek programokat szervezni, részt venni rajtuk” – gondolkozik el Laci azon a kérdésünkön, minek köszönhet? a többiek bizalma iránta. Aztán persze hozzáteszi: egyedül, a többiek nélkül nem menne, el lenne veszve. A bizalomnak mindenesetre igyekszik megfelelni: a vasárnapi istentisztelet után tartott gy?lésükön több programötlettel is el?rukkol, és a többiek ötleteit is mind támogatja. Lesz itt az ?sz folyamán a fiataloknak köszönhet?en gyülekezeti diakóniai délután, látogatás egy id?sek otthonába, maguk sütötte süteményb?l szeretetvendégség, ?szi tábor és kirándulás, valamint családi és ifjúsági istentisztelet is. És valóban: Laci csak koordinál, az egyes programokkal kapcsolatos munka oroszlánrészét egy-egy társa vállalja magára.

A fiatalember másfél éve végzi az ifjúsági gondnoki szolgálatot, de nagyon sokat fejl?dött ez id? alatt: megtanult együtt dolgozni másokkal, és megtanult felel?sséget vállalni a többiek iránt. Szükség is van erre, mert az ifjúságot ? képviseli a feln?tt presbitérium el?tt. Évente beszámol a tevékenységükr?l, a nagyobb horderej? terveikhez pedig meg kell nyerniük az id?sek támogatását. Mint mondja Laci, a feln?ttek többsége támogató velük szemben, de vannak néhányan olyanok is, akik szerint a fiataloktól nem sok jó származik. A felvetéseik többségét a testület támogatja, és ha véletlenül el is utasítja javaslatukat, komoly megfontolás, vita után teszi ezt, nem pedig azért, mert a fiataloktól származott az ötlet. Egy ilyen esetben például, ami hirtelen az ifjúsági gondnok eszébe jut, anyagi korlátok miatt nem tudta támogatni a programötletüket a feln?ttek presbitériuma. Amúgy idén százötvenezer forintból gazdálkodhatnak a fiatalok. Err?l az összegr?l teljesen önállóan dönthetnek: programjaik megvalósítására, valamint Bibliák és játékok beszerzésére fordították, fordítják ezt a keretet.

 

Hárman már feln?ttek

 Az ifjúsági presbitériummal a gyülekezeti vezetés nem titkolt szándéka, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé saját korosztályukból, megismertetve egyúttal velük a presbiteri szolgálat mibenlétét, komolyságát és felel?sségét. Mint Tóth Tamás ifjúsági lelkészt?l megtudjuk, az is a céljuk ezzel, hogy a mostani fiatalok a megfelel? életszakaszba jutva már tudatosan és felkészülten vállalhassák a feln?tt presbiteri szolgálatot is. Hogy ez a gyakorlatban is m?ködik, az is mutatja, hogy az ifjúsági presbitérium három legid?sebb tagját, a harmincas éveik elején járó Kánya Gergelyt, Kerekes Imrét és Szávó Zoltánt a gyülekezeti jelöl?bizottság az elmúlt hetekben feln?tt presbiteri tisztségre jelölte.

 

Kiss S.

Forrás: Reformátusok Lapja, LV. Évfolyam, 45. szám, 2011. november 6., Ifjúság oldal (12.o.)

U.i.: A Reformátusok Lapjában az utolsó bekezdés címét így találjuk: Ketten már feln?ttek. Mivel egy ifjúsági presbiterünk (Kerekes Imre) neve – figyelmetlenségünk miatt – kimaradt a felsorolásból, ennek megfelel?en – a javítást követ?en – itt az utolsó bekezdésben a Hárman már feln?ttek címmel találkozunk.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .