Gyümölcsöző élet

sz?l?

Az igazi sz?l?t?

Áldás! Békesség!

„Én vagyok a sz?l?t?, ti a sz?l?vessz?k:

aki énbennem marad, és én ?benne,

az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem

semmit sem tudtok cselekedni.” /János 15,5/

Kedves Testvérünk!

Gyülekezetünkben ebben az esztend?ben november hó 17-én, vasárnap délel?tt tartjuk az új borért, mint az úrvacsora egyik eleméért való hálaadó istentiszteletünket, amelyen kiszolgáltatjuk az úrvacsora sákramentumát. Ilyenkor hálát adunk az ?szi betakarításért is, különösen is a sz?l?t?ke terméséért, amely számunkra túlmutat önmagán, és emlékeztet minket Jézus Krisztus engesztel? halálára, az érettünk kihullott vérére.

Az ?szt, mint évszakot különösen is a beérett gyümölcsök sokasága teszi számunkra kedvessé és fontossá. Maga Jézus is hasonlatával a gyümölcs fontosságát és szükségességét kívánta kiemelni. Gyümölcs nélkül sivár az ?sz, és éppígy sivár a gyümölcstelen, haszontalan, terméketlen, él?sköd? emberi élet is. Isten nem csak a természet világában akar gyümölcsöt, hanem életünk fáján ugyancsak. Az életgyümölcsök pedig nem arra szolgálnak, hogy egyéni hiúságunkat növeljék, hanem hogy Isten dics?ségére, dics?ítésére szolgáljanak.

Jézusnak ez az ún. „Én vagyok” igéje: „Én vagyok a sz?l?t?” azt is értésünkre adja, hogy nála nélkül, az ? kirekesztésével nincs esélye, nincs lehet?sége a gyümölcstermésnek. És hogy Isten mennyi er?t, id?t, verejtéket és könnyet, egy szóval mennyi áldozatot invesztál nálunk, embereknél a gyümölcshozás érdekében, azt számunkra legdrámaibb és ugyanakkor legmeggy?z?bb módon az úrvacsorai szent cselekmény demonstrálja: a kenyér megtörése és a bor kitöltése, mint Krisztus keresztáldozatának jelei és bizonyságai.

Krisztus azt akarja, hogy a mi keresztyén hív? egzisztenciánk gyümölcsöz? legyen: ennek érdekében hozzáfog az életünk tisztogatásához, nyesegetéséhez, vagyis lehántja rólunk mindazt, ami nem méltó hozzánk, ami durvaság, önzés, irigység, tisztátalanság, istentelenség és embertelenség. S ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy értékes, hasznos, értelmes, gyümölcsöz? élet csak a Vele való szerves kapcsolatból születik. Saját egyéni jól felfogott érdekünkb?l maradjunk meg, mindvégig maradjunk meg Krisztusban, és ne engedjünk senkit és semmit életünkben az ? helyére lépni.

Kedves Testvérünk! Szeretteiddel együtt hívunk az új bori úrvacsorás hálaadó istentiszteletünkre, hogy együtt er?síthessük meg a Jézus Krisztussal való közösségünket, hit által még er?sebben belegyökeresedve a Krisztus sorsába.

 

Testvéri szeretettel és áldáskívánással:

 

Debrecen, 2013. november hava

 

Dr. Imre Sándor f?gondnok

Derencsényi István lelkipásztor

 

Ui.: Az úrvacsorát megel?z?en b?nbánati hetet tartunk a gyülekezeti teremben (Kossuth utca 65.). Az isten-tiszteletek november 11. és november 16. között délután 4 órakor kezd?dnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .