Ki legyen presbiter?

Választás

A presbiterek szerepe nagyon el?térbe került a török hódoltság idején, amikor falvak maradtak pap nélkül az ellenreformáció üldözése következtében. A presbiteri testület els? megalakulása 1617-re tehet?, amikor a pápai gyülekezet megalakította a Magyar Református Egyház els? presbitériumát. A vallásszabadság eljövetelével azután is megmaradt ez az intézmény és a református megújulási mozgalmakban sok helyen jelent?s szerepet vállalt.

Melyek az elvárások a presbiteri tisztre jelölhet? egyháztagokkal szemben? A legjobb, ha feltett kérdésünkre a választ els?sorban a Szentírás segítségével keressük meg.

Az Ószövetség els? „presbitériuma” Jetró tanácsa szerint: „Szemelj ki a nép közül derék, istenfél? férfiakat, h?séges embereket, akik gy?lölik a megvesztegetést” (2Móz 18,21).  Korábban nem tisztség volt, csak egy min?ségi jelz?. Némelyik országban és némelyik protestáns egyházban ma is csupán „id?sebb” egyháztagokról beszélnek, ahogyan Pál apostol is egy helyen így emlegeti ?ket: „… elküldött Efézusba és magához hívatta a gyülekezet véneit” (ApCsel 20,17) és azután nekik mondja:„Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek ?riz?ivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28). Ugyanakkor más helyen kimondottan a presbiterekr?l szól: „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek; els?sorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak” (1Tim 5,17). Itt presbiter néven szerepelnek az igehirdet?k is, s?t, János apostol a leveleiben magát is „presbiter” néven mutatja be.

Péter apostol kimondottan a presbitereknek írja a következ?ket: „A közöttetek lev? presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövend? dics?ségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek lev? nyáját; ne kényszerb?l, hanem önként, ne nyerészkedésb?l, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Pét 5,1-3). A presbiterek jellemvonásait a püspökök és diakónusok vonatkozásában Pál az 1Tim 3,1-12 szakaszban írja meg, ehhez hasonlóan fogalmaz Tituszhoz írt levelében: „Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleség? férfi, akinek gyermekei hív?k, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen feddhetetlen, nem önkényesked?, nem indulatos, nem részeges, nem köteked? és nem haszonles?, hanem vendégszeret?, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyez? igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja gy?zni az ellenszegül?ket.” (Tit 1,5-9.)

Mindemellett alapvet? az elkötelezettség Isten ügye és az Egyház felé. Olyan presbiterekre van szükség, akik a tisztüket nem hobbiként vállalják, hanem életük megváltásáért érzett hálájuk alapján áldoznak idejükb?l, pénzükb?l, világi tapasztalataikból, s?t, ha az élet úgy hozza, presztizsükb?l is a gyülekezetük javára. A példamutató élet jellegzetessége a határozottság, de nem a csökönyösség. Közlékenynek is kell lennie, mert ezzel tud közeledni a többi gyülekezeti tag felé, bizonyságot tud tenni a benne lakozó reménységr?l az élet célját illet?en. Jó, ha a jelöltek között vannak olyanok, akik a pénzügyekhez, a gazdálkodáshoz az átlagnál jobban értenek, továbbá olyanok, akik ügyesek a szervezés terén, legyen szó akár épület felújításáról, akár gyülekezeti kirándulás szervezésér?l. Nagy kincs a presbitériumban egy vagy több jogász. Ezek a szempontok azonban nem szoríthatják háttérbe a már korábban említett elvárásokat.

(Az írás megjelent Verestemplom folyóiratunk nyár-?szi számában.)

Forrás: www.presbiter.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .