Hű Sáfár Alapítvány

Az alapítvány alapvet? célja a gyülekezetépítés, a gyülekezetben folyó munka:

– diakónia (id?sek, egyedülállóak látogatása),

– ifjúsági munka (eszközfejlesztés),

– közösségi élet (szeretetvendégség, táboroztatás),

– infrastruktúra-fejlesztés (csoportszobák kialakítása, épület-felújítás, parókiab?vítés)

anyagi támogatása.


A kuratórium tagjai:

elnök:   Derencsényi István lelkipásztor,

tagok: Tóth Tamás beosztott lelkipásztor,

Dr. Adorján Erzsébet szakorvos és közgazdász.

Valamennyien saját személyüknél és nem hivataluknál fogva tagok.

Kérjük azokat a Kedves Testvéreket, akik a fenti célok megvalósulását,

er?sítését fontosnak tartják, támogassák az alapítványt!

Adószám: 18996438-1-09

Számlaszám: 11738008-20845700

Rendelkez? nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról LETÖLTHET? ITT.