Debreceni Verestemplomért Alapítvány

A Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség temploma, a Debrecen Méliusz téren álló Verestemplom debreceni református alapítványtevők és adakozók áldozatos adományaiból épült 1887-ben. A neogót stílusban épült templom Debrecen városépítészetének egyik kiemelkedő alkotása, melyhez parkosított zöld terület kapcsolódik. A templom belső tere is jelentős kulturális művészi értéket képvisel, falait seccok borítják, berendezése és orgonája is a magyar kézműipar művészi színvonalú termékeiből áll. Az épület műemléki értékekkel bíró külső és belső építészeti megjelenése, berendezése, orgonája és az épülethez tartozó parkosított környezet folyamatos ápolása, karbantartása és gazdagítása céljából az alapító alapítványt hoz létre.

A közhasznú alapítvány létrehozásával az alapító (Nagy Ilona) lehetővé kívánja tenni, mind a gyülekezethez tartozó egyháztagok, mind a templom és környezete megóvására és gazdagítására áldozni kívánó bármely más bel- és külföldi, magán vagy jogi személyek alapítványi adakozását és így intézményes formában fenntartani a templom felépítését és fenntartását lehetővé tevő helyi történelmi hagyományt.

Az alapítvány célja:

  • a Debrecen Méliusz téren álló református Verestemplom külső környezetének, épületének és berendezési tárgyainak szakszerű és folyamatos megőrzése,
  • karbantartása és felújítása,
  • környezetvédelmi, műemléki, építészeti és művészeti értékeinek gazdagítása.

1. Az itt felsorolt közhasznú célok alapján, az alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997-es évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában megjelölt

6. Kulturális örökség megóvása

7. Műemlékvédelem

9. Környezetvédelem

tevékenységi körbe tartozik.

 

Adószáma: 18562381-1-09

Számlaszáma: 11738008-20718541