Nagy József Alapítvány

A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség temploma, a Debrecen Méliusz téren álló Verestemplom debreceni református alapítványtev?k és adakozók áldozatos adományaiból épült 1887-ben. A neogót stílusban épült templom Debrecen városépítészetének egyik kiemelked? alkotása, melyhez parkosított zöld terület kapcsolódik. A templom bels? tere is jelent?s kulturális m?vészi értéket képvisel, falait seccok borítják, berendezése és orgonája is a magyar kézm?ipar m?vészi színvonalú termékeib?l áll. Az épület m?emléki értékekkel bíró küls? és bels? építészeti megjelenése, berendezése, orgonája és az épülethez tartozó parkosított környezet folyamatos ápolása, karbantartása és gazdagítása céljából az alapító alapítványt hoz létre.

A közhasznú alapítvány létrehozásával az alapító (Nagy Ilona) lehet?vé kívánja tenni, mind a gyülekezethez tartozó egyháztagok, mind a templom és környezete megóvására és gazdagítására áldozni kívánó bármely más bel- és külföldi, magán vagy jogi személyek alapítványi adakozását és így intézményes formában fenntartani a templom felépítését és fenntartását lehet?vé tev? helyi történelmi hagyományt. Ugyanakkor az alapítvány nevének meghatározásával emléket kíván állítani az egykor a Kossuth utcai gyülekezethez tartozó szüleinek, így édesapjának, aki hosszú évtizedeken át a templomot használó és fenntartó gyülekezet presbitere volt.

Az alapítvány célja:

  • a Debrecen Méliusz téren álló református Verestemplom küls? környezetének, épületének és berendezési tárgyainak szakszer? és folyamatos meg?rzése,
  • karbantartása és felújítása,
  • környezetvédelmi, m?emléki, építészeti és m?vészeti értékeinek gazdagítása.

1. Az itt felsorolt közhasznú célok alapján, az alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997-es évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában megjelölt

6. Kulturális örökség megóvása

7. M?emlékvédelem

9. Környezetvédelem

tevékenységi körbe tartozik.

 

Adószáma: 18562381-1-09

Számlaszáma: 11738008-20718541

Rendelkez? nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról LETÖLTHET? ITT.