Alkalmaink

HÉTFŐ

 • Áhítat reggel 8 órakor a templomban (Dóczy Gimnázium szervezésében)

A Dóczy Gimnázium a tanév során templomunkban tartja hétkezdő istentiszteletét.

 • Lídia-kör (felnőtt kézműves foglalkozás) délután 3 órakor a Lelkészi Hivatalban

A kör tagjai a gyülekezetünkben megkeresztelt gyermekek számára készítenek képeslapokat, igés kártyákat.

 • 40-esek, 50-esek bibliaköre minden második hétfőn este 6 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában

 

KEDD

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • 30-asok bibliaköre minden második kedd este 6 órakor a Lelkészi Hivatalan

 

SZERDA

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Zenebölcsi délelőtt 9.30 órakor a gyülekezeti teremben

Egy órában a gyerekek ütős hangszerek kíséretében tanulnak/hallgatnak gyermekdalokat, népdalokat; az édesanyák kötetlen hangulatban beszélgetnek, osztják meg egymás között tapasztalataikat, élményeiket.

 • Presbiteri bibliaóra minden hónap első szerdáján este 6 órakor (téli időszakban 5 órakor) a Lelkészi Hivatalban

Az egyházmegye által szervezett Presbiterképző Tanfolyamokat jól kiegészítő bibliaóra, amely presbitereink teológiai tájékozódását segíti elő.

 • Nőszövetségi alkalom alkalmilag szerda délután 5 órakor  a gyülekezeti teremben

Máté Gyuláné nőszövetségi elnök vezetésével a Nőszövetség továbbra is mindenben partnerként kíván együttműködni a gyülekezet Presbitériumával. Újra egyre aktívabb szerepet kíván vállalni a diakóniai szolgálatban, különösképpen is a családlátogatás területén. Évente karácsonyi gyermekrajzpályázatot hirdet, gondoskodik annak körültekint? lebonyolításáról, s ugyancsak feladatul vállalja föl a gyermekek karácsonyi csomagjának elkészítését.

 • Gyülekezeti foci este negyed 8 órától a tornateremben

Könnyű, átmozgató edzés minden korosztálynak.

 

CSÜTÖRTÖK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Családi bibliaóra minden második csütörtök este 5 órakor a Lelkészi Hivatalban.

2013-ban felnőtt konfirmációi fogadalmat tett csoport tagjainak kezdeményezésére indult bibliakör! Az első alkalom 2014. január 20-án, hétfőn délután 5 órakor volt a Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 65.). Erre az alkalomra azokat a családokat, illetve szülőket várjuk, akik szívesen járnának bibliaórai foglalkozásra, de gyermekeik foglalkoztatását nem tudják, vagy csak nagyon nehezen sikerül megoldani. A bibliakör sajátossága tehát, hogy mialatt a felnőttek a Biblia tanulmányozásával foglalkoznak az egyik szobában, addig a szomszédos szobában a 3 év feletti gyermekek számára gyermekfoglalkozást tartunk.

 

PÉNTEK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Gyermekkonfirmáció előkészítő tanfolyam minden második péntek délután 5 órakor az ifjúsági teremben 

Minden tanév kezdetével, szeptember végén induló ingyenes tanfolyam Tóth-Mihala Veronika beosztott-lelkész vezetésével.

 • Huszár Gál Énekkar próba délután 5 órakor a gyülekezeti teremben 

Az énekkar nagyobb ünnepeken, illetve gyülekezeti rendezvényeken szólaltat meg többszólamú műveket. A karvezető Kurgyis András nagy szeretettel bátorítja az énekelni szerető testvéreket, hogy jelentkezzenek az énekkarba, szolgálatukkal tegyék még erőteljesebbé az Istennek dicsőítését.

 • Dr. Révész Imre Bibliakör minden második péntek este 6 órakor a gyülekezeti teremben

Derencsényi István elnök-lelkész vezetésével a 60-as, 70-es korosztálynak tartott bibliakör.

 

SZOMBAT

 •  Egyetemi Fürjek IFI  (17-huszonévesek) délután 5 órakor az ifjúsági teremben

 

VASÁRNAP

 • Felnőtt konfirmáció előkészítő tanfolyam reggel 8.30 órakor a Lelkészi Hivatalban

Az előkészítés ősszel (szeptember végén) induló csoportban történik.

 • Istentisztelet délelőtt 10 órakor a templomban
 • Óvodai és iskolai foglalkozás délelőtt 10 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában, illetve a gyülekezeti teremben

Az istentisztelettel párhuzamosan szakképzett óvónők, hitoktatók és diakónus vezetésével biztosítunk foglalkozást az óvodás és iskolás korú gyermekek számára, amikor is játékos-énekes formában ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel.

 

EGYÉB ALKALMAK

Bűnbánati alkalmak

Ünnepek előtti hét napjain délután 5 órakor a gyülekezeti teremben.