Alkalmaink

HÉTFŐ

 

 • Áhítat reggel 8 órakor a templomban (Dóczy Gimnázium szervezésében)

A Dóczy Gimnázium a tanév során templomunkban tartja hétkezdő istentiszteletét.

 • Lídia-kör (felnőtt kézműves foglalkozás) délután 3 órakor a Lelkészi Hivatalban.
 • 40-esek, 50-esek bibliaköre minden második hétfőn este 7 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában

 

KEDD

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 •  Nyugdíjasok bibliaköre délelőtt 10 órakor a gyülekezeti teremben

Tea, sütemény, igeolvasás és beszélgetés. Egy nyugodt, bibliás délelőtt.

 

SZERDA

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Zenés kismamakör délelőtt 9.30 órakor a gyülekezeti teremben

Ötödik éve működő kismamakörünk foglalkozásán a gyerekek ütős hangszerek kíséretében tanulnak/hallgatnak gyermekdalokat, népdalokat; az édesanyák kötetlen hangulatban beszélgetnek, osztják meg egymás között tapasztalataikat, élményeiket.

 • Lélekpatika (női kör) minden második szerda délután 5 órakor a Lelkészi Hivatalban (JELENLEG SZÜNETEL)

Kötetlen és szabad beszélgetés irodalmi és bibliás témák alapján. Csak nőknek.

 • Presbiteri bibliaóra minden hónap első szerdáján este 6 órakor (téli időszakban 5 órakor) a Lelkészi Hivatalban

Az egyházmegye által szervezett Presbiterképző Tanfolyamokat jól kiegészítő bibliaóra, amely presbitereink teológiai tájékozódását segíti elő.

 • 30-asok köre este 6 órától a Lelkészi Hivatal melletti szobában

Tóth-Mihala Veronika beosztott lelkész vezetésével a “harmincasok” ebben az esztendőben a Biblia Genezis könyvét olvassák.  A csoport az elmúlt évben kicserélődött, új tagokkal gazdagodott, a korábbi tagok pedig – mivel gyermekük született – a családi bibliaórára és/vagy a kismamakörre járnak.

 • Gyülekezeti foci este negyed 8 órától a tornateremben

Gyülekezetünknek két korosztályban is van működő, aktív focicsapata. A fiatalok csapata évente legalább két alkalommal méreti meg magát (REFISZ kupa, Egyházmegyei Labdarúgó Torna) komoly tornákon, az idősebbekből álló csapatunk pedig az évente megrendezésre kerülő ökumenikus szervezésű Senior Labdarúgó Tornán játssza a mérkőzéseit. 2010-ben a kecskeméti  Refisz kupán, 2011-ben az Ökumenikus Senior Labdarúgó Tornán VereSenior csapatunk I. helyezést ért el.

 

CSÜTÖRTÖK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Családi bibliaóra minden második csütörtök este 5 órakor a Lelkészi Hivatalban.

2013-ban felnőtt konfirmációi fogadalmat tett csoport tagjainak kezdeményezésére indult bibliakör! Az első alkalom 2014. január 20-án, hétfőn délután 5 órakor volt a Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 65.). Erre az alkalomra azokat a családokat, illetve szülőket várjuk, akik szívesen járnának bibliaórai foglalkozásra, de gyermekeik foglalkoztatását nem tudják, vagy csak nagyon nehezen sikerül megoldani. A bibliakör sajátossága tehát, hogy mialatt a felnőttek a Biblia tanulmányozásával foglalkoznak az egyik szobában, addig a szomszédos szobában a 3 év feletti gyermekek számára gyermekfoglalkozást tartunk.

 

PÉNTEK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Gyermekkonfirmáció előkészítő tanfolyam minden második péntek délután 5 órakor az ifjúsági teremben 

Minden tanév kezdetével, szeptember végén induló ingyenes tanfolyam Tóth-Mihala Veronika beosztott-lelkész vezetésével.

 • Huszár Gál Énekkar próba délután 5 órakor a gyülekezeti teremben 

Az énekkar nagyobb ünnepeken, illetve gyülekezeti rendezvényeken szólaltat meg többszólamú műveket. A karvezető Kurgyis András nagy szeretettel bátorítja az énekelni szerető testvéreket, hogy jelentkezzenek az énekkarba, szolgálatukkal tegyék még erőteljesebbé az Istennek dicsőítését.

 • Dr. Révész Imre Bibliakör minden második péntek este 6 órakor a gyülekezeti teremben

Derencsényi István elnök-lelkész vezetésével a 60-as, 70-es korosztálynak tartott bibliakör.

 • Egyetemi IFI (18-25 év) este 7 órától az ifjúsági teremben

Módis László, Pongor Melinda és Tóth Tamás vezetésével működő bibliakör. Kiket várunk? Egyetemistákat 🙂 Mindazokat, akik nem egyetemisták (fiatalabbak vagy idősebbek) és szeretnének jobban elmélyedni a legkülönfélébb bibliai témákban, ehhez pedig már rendelkeznek némi előismerettel. És természetesen várjuk általában azokat is, akik más ifibe járnak, de egyszer-egyszer szívesen eljönnének.

 

SZOMBAT

 •  Fürjvető IFI  (14-18 év) délután 4 órakor az ifjúsági teremben

Baló Anna, Módis Márton, Tóth-Gyóllai Dániel vezetésével tartott bibliakör.

 

VASÁRNAP

 • Felnőtt konfirmáció előkészítő tanfolyam reggel 8.30 órakor a Lelkészi Hivatalban

Az előkészítés ősszel (szeptember végén) induló csoportban történik Tóth-Mihala Veronika vezetésével, Máté evangéliuma olvasása alapján.

 • Istentisztelet délelőtt 10 órakor a templomban
 • Óvodai és iskolai foglalkozás délelőtt 10 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában, illetve a gyülekezeti teremben

Az istentisztelettel párhuzamosan szakképzett óvónők, hitoktatók és diakónus vezetésével biztosítunk foglalkozást az óvodás és iskolás korú gyermekek számára, amikor is játékos-énekes formában ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel.

 • Nőszövetségi alkalom alkalmilag az istentisztelet után, azaz délelőtt kb. 11 órakor  a gyülekezeti teremben

Máté Gyuláné nőszövetségi elnök vezetésével a Nőszövetség továbbra is mindenben partnerként kíván együttműködni a gyülekezet Presbitériumával. Újra egyre aktívabb szerepet kíván vállalni a diakóniai szolgálatban, különösképpen is a családlátogatás területén. Évente karácsonyi gyermekrajzpályázatot hirdet, gondoskodik annak körültekint? lebonyolításáról, s ugyancsak feladatul vállalja föl a gyermekek karácsonyi csomagjának elkészítését.

 

EGYÉB ALKALMAK

 

Bűnbánati alkalmak

Ünnepek előtti hét napjain délután 5 órakor a gyülekezeti teremben.