Ifjúsági Presbitérium

Megalakult: 2008. április 25-én

Egyházközségünk Presbitériumának az Ifjúsági Presbitérium létrehozásáról készült szabályrendeletét IDE KATTINTVA olvashatja.

Céljaink és feladataink közé tartozik a ifjúsági csoportok programjainak szervezése, bibliaórák tematikájának összeállítása, a konfirmandusok gyülekezetbe épülésének segítése. Mindenek előtt azonban az Isten dicsőségére szeretnénk szolgálni a gyülekezetben, és a belénk vetett bizalmat szeretnénk megköszönni, és meghálálni azzal, hogy áldozatkészen, felelősségteljesen és lelkesen végezzük a ránk bízott feladatokat. Adja Isten, hogy gyülekezetünk összetartásban és szeretetben épüljön őbenne, „akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben!” (Ef  4,16)

 

Az Ifjúsági Presbitérium tagjai (2018-2020):

Baló Anna

Fekete Hanna Zsófia, ifjúsági gondnok

Jónás Lili

Pongor Melinda

Till Zoltán

Tóth-Gyóllai Dániel

Tóth-Gyóllai Orsolya

Pótpresbiterek: 1. Laczkó Tímea 2. Baló Mátyás 3. Nagy Péter 4. Miklósi Anna 5. Kustár Annamária

Képek a 2010-es választásról