Nőszövetség

Nőszövetségünk arra hivatott, hogy gyülekezetünk feladatvégzését segítse, erősítse hitünket, s missziói tevékenységet folytasson. Mindezeket sokféle eszközzel, sokféle módon lehet elérni, de céljaink megvalósításához sok erőre, türelemre és kitartásra van szükség.

Ehhez kérünk és kapunk Istentől áldást, kegyelmet . Aggodalomnak, kétségeknek nincs helye, mert tanulni, tanulságot levonni mindenből lehet. Istennek hála, hogy eredményekről számolhatunk be.

 

Tevékenységeink:

•  Megszerveztük beteg testvéreink látogatását , apró ajándékkal kedveskedve. Ha nincs mód a személyes látogatásra, akkor egy mindenki által aláírt lapon egy igével erősítjük betegeinket.

•  Gondoskodunk arról, hogy műemlék templomunkban mindig legyen friss virág ezzel is hangsúlyozva, hogy itt egy élő, tevékeny gyülekezet munkálkodik.

•  Templomunk úrasztalára és a szószékre egy nőtestvérünk művészien kimunkált terítőt készített, amely jól illik a keresztyéni lelkülethez.

•  Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk előadásokat különböző témakörökben, amelyekre a gyülekezet igényt tart. Az eddigi előadások irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, teológiai, egészségügyi jellegűek voltak neves előadóktól, professzoroktól. Az előadások mindegyike nagy népszerűségnek örvendett.

•  Nőszövetségünknek köszönhetően létrejött gyülekezeti énekkarunk szakképzett karnagya – Tasi Gáborné Eszter – vezetésével. Magunk sem hittük, hogy olyan szintre valaha is eljutunk, hogy több szólamban is fogunk tudni énekelni. S lám nem is olyan hosszú idő alatt megtörtént. A jó Isten köztünk munkálkodik , vezet bennünket. Már több sikeres szereplést tudunk magunk mögött.

•  Nagy népszerűségnek örvend gyülekezetünkben a Nőszövetség által szervezett “gyógytorna” – foglalkozás is, amely hetente két alkalommal biztosított szakképzett gyógytornász vezetésével. Ennek kapcsán is erősödött együttműködésünk a Dóczy Református Gimnáziummal.

•  Missziói munkánkat nagyon fontosnak tartjuk. Elsősorban az ifjúság bevonását, megtartását szeretnénk elérni. Ennek érdekében a konfirmáltakat és a megkeresztelteket apró ajándékkal lepjük meg remélve, hogy indíttatást fog érezni a gyermek, a fiatal, hogy gyülekezetünk aktív tagjává váljon . Ez az ajándék anyagi értékét tekintve nem nagy; egy hímzett zsebkendő, igés emléklap, de eszmei értéke annál nagyobb.

•  A fiatalok gyülekezeti életbe való bevonását célozza meg a meghirdetett karácsony előtti rajzpályázat , amelyre nagyon sok szép és értékes munka érkezett eddig a kisgyerekektől. Az alkotásokból kiállítást szervezünk , s természetesen a munkákat oklevéllel és ajándékkal díjazzuk , melynek átadására a gyermekek karácsonyi műsoros istentiszteletén került sor.

•  Nőszövetségünk más gyülekezetek Nőszövetségeivel is kapcsolatot tart

•  Az egyetemes imanapokon , az ökumenikus imanapokon is nagy létszámmal részt veszünk, ugyanígy a berekfürdői bibliaiskolában is.

•  Fontosnak tartjuk a presbitériummal való szoros együttműködést , hiszen gyülekezetünk presbitériumát csak férfi testvérek alkotják, így úgy gondoljuk, a női gondolkodásmód és aktivitás mindenképpen segíti munkájukat. Ez megnyilvánul abban, hogy közösen kezdeményezzük kirándulások, “pikniknapok” szervezését, a farsangi együttléteket. Mindezen alkalmak a testvérek egymás jobb megismerését, kötetlen beszélgetések lehetőségét, a közös imádkozást teszik lehetővé, ami hitbeli erősödésünket is szolgálja .

•  Ugyanezt eredményezi a már több éve kéthetenként tartandó házaspári bibliaóra , amely már a Nőszövetség megalakulása előtt működött, de ez is a nők kezdeményezésére alakult. Ma már Dr. Révész Imre bibliakör néven ismert az alkalom.

•  A szeretetvendégségek megszervezésében a megvendégelésben is óriási szerep hárul a nőtestvérekre, amelyet mindenki nagy lelkesedéssel végez.

Istennek hála, hogy Nőszövetségünk működhet, hogy működése nem haszontalan, hogy segíteni tudunk és akarunk másokon, hogy hitünkben erősödhetünk, s hitünket bizonyítva erősíteni tudunk és akarunk másokat is.

 

Dr. Adorján Erzsébet
nőszövetség elnöke