Megjelent a Verestemplom téli száma!

2010. tél

Gyülekezeti újságunk ünnepi számát azzal a céllal készítettük el, hogy megszólítsunk minden hozzánk tartozó gyülekezeti tagot a gyülekezetünkben kínálkozó közösségi alkalmakra hívogatva. Egyházunk hatályban lév? törvénye szerint nem csupán a lelkipásztoroknak, egyházi tisztségvisel?knek és gyülekezeti alkalmazottaknak vannak jogaik és kötelességeik egyházukban, hanem a gyülekezeti tagoknak is.

Ki a gyülekezeti tag?
(1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon él? nem magyar állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.

A nyilvántartásunkban szerepl? összes egyháztagunknak megküldjük most gyülekezeti újságunkat azzal a céllal, hogy akik hozzánk tartozóknak vallják magukat, kapjanak képet a gyülekezetben folyó munkáról, és az itt kínálkozó lehet?ségekr?l, kiscsoportokról. Célunk az, hogy mindenki tartozzon egy ilyen kis csoporthoz is, ne csupán a gyülekezet tágabb közösségéhez, mert így válik a tagság személyes kapcsolattá.
Ki a teljes jogú egyháztag?
(2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérését?l kezd?d?en választó joga van és választható.

Mindenkit kérünk, aki lelki indíttatást érez, hogy ha gyermekkorában elmaradt a keresztelést követ? fogadalomtétel (konfirmáció), vagy a keresztség sákramentumában még nem részesedett, hogy éljen a gyülekezetünkben kínálkozó lehet?séggel, és tegyen vallást hitér?l, és így legyen a gyülekezet teljes jogú tagja. Ugyanis csak az az egyháztag vehet úrvacsorát, aki konfirmált. Aki az istentiszteleteken részt vesz, úrvacsorával is él, és az egyház fenntartásához is hozzájárul a presbiter választás alkalmával választhat, és maga is választható. Az egyház fenntartásához a perselyadományok (névtelen adomány) adakozásai mellett a borítékos adomány és a nyugta ellenében befizetett fenntartói járulék befizetésének lehet?sége is kínálkozik gyülekezetünkben. A név szerinti befizetések alapján készül a választói névjegyzék, hiszen ez alapján derül ki, hogy kik tartják fenn egyházközségünket.
Gyülekezetünkhöz többen tartoznak az adatok alapján, mint a hétköznapi és ünnepi gyakorlatban. A Debrecen Kossuth utcai Református Egyházközséghez tartozni olyan lehet?ség, mely a napi gondok testvéries hordozásától az ünnepi percek közös megéléséig színes programokat kínál. Olvassák hát program ajánlónkat szeretettel, hiszen mindez azért szervez?dik, hogy a lelkünk is táplálékhoz jusson Isten Igéje által.

Tóth-Mihala Veronika

jegyzete

8 hozzászólás

 1. Az ember először kötelességeinek ismeretéről tegyen bizonyságot, majd azon keresz- tül ismerheti meg jogait. Aki fordítva gondolkodik, nem csal szellemi, de lelki szegénységben is szenved !!!

 2. Az Egyházközség folyóiratának téli számáért hálás köszönet ! Teljes mértékű átolvasása mély érzelmeket váltott ki bennem. A folyóirat külalakja, kivitele már önmagában is megnyerő, esztétikus, szép. A tartalmát tekintve sokrétű, emberközeli, sőt testvérközeli, szinte minden fejezetéből a Krisztusi szeretet sugárzik a földi ember számára. A Krisztusi szeretetre pedig igen nagy szükség van a XXI. században az földön élő ember számára.
  Lassan kapunkon kopog a karácsony ünnepe., Krisztus születésére emlékezünk. ( Lukács ev. 1. 26-38., Máté 1. 18-25.) Isten egyszülött fiát a földre küldte, hogy később kiömlött vére által váltsa meg az ember bűneit, mely Isten szeretetének hatalmas megnyilvánulása. De az emberiség Krisztus tanításai ellenére továbbra is a bűnökben fetreng, egymás megalázásában, rablásokban, gyilkosságokban próbál maga részére előnyt szerezni. Gondoljunk csak a középkori viszálykodásokra, a későbbi háborúkra, majd a XX. század fasizmus és ezt követő bolsevizmus embertelen, borzalmas időszakaira. Gondoljunk vissza az elmúlt évtizedekre, amikor ugyan emberi vér nem folyt, de egyes emberek kiváltságosaknak képzelték magukat arra, hogy a társadalom terhére hatalmas vagyonokra tegyenek szert, a pénz, a vagyon a minden, sok-sok becsületes munkából élő ember demagóg kihasználása árán embereket nyomorba, eladósodottságba taszítani. Hol van itt a Krisztusi szeretet. Dühöngött az egoizmus, az önzés, az ember ember elleni harca, a másik letaposása. Krisztus születésére emlékezve gondoljuk végig életvitelünket, és véssük szívünkbe Lukács evangéliumának 12. rész 40. versében foglaltakat: ” Ti azért legyetek készek: mert amely órában nem gondolnátok, abban az órában jő el az embernek Fia.” Karácsony közeledtével gyúljon fel szívünkben a Krisztusi szeretet lángja és ez vezéreljen utolsó leheletünkig, hogy emelt fővel állhassunk meg Isten előtt.
  A közelgő ünnep alkalmából Isten áldásában gazdag, békés szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok egyházközségünk vezetőinek, presbitériumának és minden kedves egyháztagnak. Őszinte testvéri szeretettel köszöntöm közelgő névnapjuk alkalmából az Istvánokat, Jánosokat, Tamásokat, és mind azokat, akik közelgő névnapjukat ünnepelik Pál I.levele a Korintusbeliekhez 13. rész 12 és 13. verseivel
  Békesség néktek itt a földön minden időkben !
  Hentes Sándor
  A Magyar Református Presbiter Szövetség tagja.

 3. Karpf Istvánné

  Szerintem a cikk szívből jövő és korrekt. Boldog új évet kívánok Mindenkinek aki olvassa ezt az oldalt. Karpf Istvánné

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .