Újbori úrvacsorás istentisztelet

B?nbocsánat és hálaadás

Áldás! Békesség!

                „Áldom az Urat mindenkor, állandóan ?t dicséri szám.”

/Zsoltárok 34,2/

Kedves Testvérünk!

November 13-án, vasárnap délel?tt 10 órától tartjuk az új borért való hálaadás alkalmából ünnepi úrvacsorás istentiszteletünket.

Ilyenkor megemlékezünk arról, hogy Jézus Krisztus a bort, mint az ? érettünk kihulló vérének jelét az úrvacsora sákramentumának egyik nélkülözhetetlen elemévé tette. Ugyanekkor hálát adunk Istennek az ?szi betakarítás áldásáért is. A 34. zsoltárban, amelyb?l fent közölt igénk is való, Dávid király túláradó módon magasztalja Isten nagyságát még pedig nem is kivételesen kedvez? életkörülmények között, hanem épp ellenkez?leg, számos nyomorúság és megpróbáltatás közepette.

Ez a zsoltár szinte egész gy?jteménye olyan mondatoknak, melyek gazdagon fordulnak el? egyházunk Ágendás Könyvének (Istentiszteleti rendtartás) liturgikus szövegeiben, nem kivétel ez alól az úrvacsorás istentisztelet rendje sem. Ebben a zsoltárban van tehát szövegrész, amely beépült egyházunk istentiszteleteinek kötött szövegébe.

Dávid hálaadása minket is kell, hogy ösztönözzön az Isten iráni ?szinte hála kinyilvánítására. El?deinknek a világ legtermészetesebb dolga volt az ?szi betakarításért, a gazdag gyümölcs-szüret áldásáért érzett hála. Ma már ezzel másként áll a helyzet. Egyrészt azért, mert minden annyira magától értet?d?vé, természetessé, pusztán „emberfügg?vé” vált, másrészt pedig nyilvánvalóvá lett, hogy a terméshozam manipulációjával együtt hihetetlen veszélyek járnak, ami beárnyékolja még a gazdag termés feletti örömet is.

Az ?szi betakarítás, az új bor áldása feletti öröm természetesen jogos öröm és bizony hálásnak kell lenni Isten iránt a föld meghozott terméséért. Amikor azonban az új bor, vagyis a betakarított, leszüretelt termés az úrvacsora összefüggésébe kerül, akkor a föld termése túl kell mutasson puszta önmagán és rá kell emelje tekintetünket a mennyekb?l alászálló és a földön testét érettünk megtör? és vérét érettünk ontó Jézus Krisztusra, hogy helyreállítsa a b?n által megrontott közösségünket Istennel, embertársainkkal, természeti környezetünkkel, meg sajátmagunkkal.

Bizony illesse hála Istent a föld áldásaiért, a menny ajándékáért Jézus Krisztusért, aki megtört testével és kiomló vérével az örökéletre, üdvösségre táplál minket és megajándékoz Krisztus asztalának pótolhatatlan és nélkülözhetetlen javaival.

Ismételten is szeretettel hívunk mind Téged mind pedig Kedves Szeretteidet hálaadó, úrvacsorás ünnepi istentiszteletünkre november 13-án.

 Áldáskívánó szeretettel köszöntünk!

 Debrecen, 2011. november hava

Dr. Imre Sándor sk.                                                   Derencsényi István sk.

f?gondnok                                                                        lelkipásztor

Ui.: Az úrvacsorát megel?z?en b?nbánati hetet tartunk a gyülekezeti teremben (Kossuth utca 65.). Az isten-tiszteletek november 7. és november 12. között délután 4 órakor kezd?dnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .