Alkalmaink

HÉTF?

 • Áhítat reggel 8 órakor a templomban (Dóczy Gimnázium szervezésében)

A Dóczy Gimnázium a tanév során templomunkban tartja hétkezd? istentiszteletét.

 • Lídia-kör (feln?tt kézm?ves foglalkozás) minden második hétf?n délután 3 órakor a Lelkészi Hivatalban.
 • 40-esek, 50-esek bibliaköre minden második hétf?n este 7 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában

 

KEDD

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 •  Nyugdíjasok bibliaköre délel?tt 10 órakor a gyülekezeti teremben

Tea, sütemény, igeolvasás és beszélgetés. Egy nyugodt, bibliás délel?tt.

 

SZERDA

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Zenés kismamakör délel?tt 9.30 órakor a gyülekezeti teremben

Ötödik éve m?köd? kismamakörünk foglalkozásán a gyerekek üt?s hangszerek kíséretében tanulnak/hallgatnak gyermekdalokat, népdalokat; az édesanyák kötetlen hangulatban beszélgetnek, osztják meg egymás között tapasztalataikat, élményeiket.

 • Lélekpatika (n?i kör) minden második szerda délután 5 órakor a Lelkészi Hivatalban (JELENLEG SZÜNETEL)

Kötetlen és szabad beszélgetés irodalmi és bibliás témák alapján. Csak n?knek.

 • Presbiteri bibliaóra minden hónap els? szerdáján este 6 órakor (téli id?szakban 5 órakor) a Lelkészi Hivatalban

Az egyházmegye által szervezett Presbiterképz? Tanfolyamokat jól kiegészít? bibliaóra, amely presbitereink teológiai tájékozódását segíti el?.

 • 30-asok köre este 6 órától a Lelkészi Hivatal melletti szobában

Tóth-Mihala Veronika beosztott lelkész vezetésével a “harmincasok” ebben az esztend?ben a Biblia Genezis könyvét olvassák.  A csoport az elmúlt évben kicserél?dött, új tagokkal gazdagodott, a korábbi tagok pedig – mivel gyermekük született – a családi bibliaórára és/vagy a kismamakörre járnak.

 • Gyülekezeti foci este negyed 8 órától a tornateremben

Gyülekezetünknek két korosztályban is van m?köd?, aktív focicsapata. A fiatalok csapata évente legalább két alkalommal méreti meg magát (REFISZ kupa, Egyházmegyei Labdarúgó Torna) komoly tornákon, az id?sebbekb?l álló csapatunk pedig az évente megrendezésre kerül? ökumenikus szervezés? Senior Labdarúgó Tornán játssza a mérk?zéseit. 2010-ben a kecskeméti  Refisz kupán, 2011-ben az Ökumenikus Senior Labdarúgó Tornán VereSenior csapatunk I. helyezést ért el.

 

CSÜTÖRTÖK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Családi bibliaóra minden második csütörtök este 5 órakor a Lelkészi Hivatalban.

2013-ban feln?tt konfirmációi fogadalmat tett csoport tagjainak kezdeményezésére indult bibliakör! Az els? alkalom 2014. január 20-án, hétf?n délután 5 órakor volt a Lelkészi Hivatalban (Kossuth u. 65.). Erre az alkalomra azokat a családokat, illetve szül?ket várjuk, akik szívesen járnának bibliaórai foglalkozásra, de gyermekeik foglalkoztatását nem tudják, vagy csak nagyon nehezen sikerül megoldani. A bibliakör sajátossága tehát, hogy mialatt a feln?ttek a Biblia tanulmányozásával foglalkoznak az egyik szobában, addig a szomszédos szobában a 3 év feletti gyermekek számára gyermekfoglalkozást tartunk.

 

PÉNTEK

 • Áhítat reggel 8 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi napi ige alapján tartjuk alkalmunkat családias hangulatban.

 • Gyermekkonfirmáció el?készít? tanfolyam minden második péntek délután 5 órakor az ifjúsági teremben 

Minden tanév kezdetével, szeptember végén induló ingyenes tanfolyam Tóth-Mihala Veronika beosztott-lelkész vezetésével.

 • Huszár Gál Énekkar próba délután 5 órakor a gyülekezeti teremben 

Az énekkar nagyobb ünnepeken, illetve gyülekezeti rendezvényeken szólaltat meg többszólamú m?veket. A karvezet? Kurgyis András nagy szeretettel bátorítja az énekelni szeret? testvéreket, hogy jelentkezzenek az énekkarba, szolgálatukkal tegyék még er?teljesebbé az Istennek dics?ítését.

 • Dr. Révész Imre Bibliakör minden második péntek este 6 órakor a gyülekezeti teremben

Derencsényi István lelkipásztor vezetésével a 60-as, 70-es korosztálynak tartott bibliakör.

 • Egyetemi IFI (18-25 év) este 7 órától az ifjúsági teremben

Módis László, Pongor Melinda és Tóth Tamás vezetésével m?köd? bibliakör. Kiket várunk? Egyetemistákat 🙂 Mindazokat, akik nem egyetemisták (fiatalabbak vagy id?sebbek) és szeretnének jobban elmélyedni a legkülönfélébb bibliai témákban, ehhez pedig már rendelkeznek némi el?ismerettel. És természetesen várjuk általában azokat is, akik más ifibe járnak, de egyszer-egyszer szívesen eljönnének.

 

SZOMBAT

 •  Fürjvet? IFI  (14-18 év) délután 5 órakor az ifjúsági teremben

Baló Anna, Módis Márton, Tóth-Gyóllai Dániel vezetésével tartott bibliakör.

 

VASÁRNAP

 • Feln?tt konfirmáció el?készít? tanfolyam reggel 8.30 órakor a Lelkészi Hivatalban

Az el?készítés ?sszel (szeptember végén) induló csoportban történik Tóth-Mihala Veronika vezetésével, Máté evangéliuma olvasása alapján.

 • Istentisztelet délel?tt 10 órakor a templomban
 • Óvodai és iskolai foglalkozás délel?tt 10 órakor a Lelkészi Hivatal melletti szobában, illetve a gyülekezeti teremben

Az istentisztelettel párhuzamosan szakképzett óvón?k, hitoktatók és diakónus vezetésével biztosítunk foglalkozást az óvodás és iskolás korú gyermekek számára, amikor is játékos-énekes formában ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel.

 • N?szövetségi alkalom alkalmilag az istentisztelet után, azaz délel?tt kb. 11 órakor  a gyülekezeti teremben

Máté Gyuláné n?szövetségi elnök vezetésével a N?szövetség továbbra is mindenben partnerként kíván együttm?ködni a gyülekezet Presbitériumával. Újra egyre aktívabb szerepet kíván vállalni a diakóniai szolgálatban, különösképpen is a családlátogatás területén. Évente karácsonyi gyermekrajzpályázatot hirdet, gondoskodik annak körültekint? lebonyolításáról, s ugyancsak feladatul vállalja föl a gyermekek karácsonyi csomagjának elkészítését.

 

EGYÉB ALKALMAK

 

B?nbánati alkalmak

Ünnepek el?tti hét napjain délután 5 órakor (téli id?szakban 4 órakor) a gyülekezeti teremben.