Huszár Gál Énekkar

Hej?csaba 2009

2007. adventi készül?dése idején kerestek meg nagy ijedelemmel, hogy itt van, közeledik a karácsony és karnagy nélkül maradt a gyülekezeti énekkar. A karácsony szenteste és els? napján való énekléshez az éneklend? darabok kiválasztva és megtanulva, csak kézbe kell venni a kórust, összefogni, meger?síteni ?ket és nem utolsó sorban eldirigálni. Az ijedelmen túl érezhet? volt már az els? próbán, amelyen ott lehettem, a meleg testvéri légkör, a bizalom a szemekben. Számomra is feladat volt, hisz rég nem álltam már kórus élén. A csapat ügyes volt és nyitott, a m?veket valóban jól tudták. A kezdeti bizonytalanságok a gyors, lendületes összeszokással hamar sz?ntek. Az ünnepi gyülekezet el?tti éneklések jól sikerültek, az aggódó, félt? egymásra figyelés meghozta gyümölcsét. Aztán ment tovább kinek-kinek a maga élete.

A nyári szünet elején újra elért a hívás, vezet? nélkül a kórus, tudnám-e vállalni a munkát. Úgy gondoltam, ha segít?nek egy tanítványt tudok vinni magammal megpróbálom. B?di Katinka els? éves karvezet?s hallgató szívesen vállalta, hogy erejéhez-idejéhez mérten segít. Szeptemberben újraindult a munka. Már ismer?sként köszönthettük egymást. Érezhet? volt a rám vet?d? tekintetekb?l a bizalom, az örömteli várakozás!

Új év, új munka, új lehet?ség! Próbáljuk meg a gyülekezeti énekkar els?dleges közösség terem? és formáló szerepét meger?síteni. Tanuljunk új gyülekezeti énekeket. Ezzel még a beéneklés egyhangúságát is oldani tudjuk, s több szép éneket ismerhetünk meg. Így segíthetünk a gyülekezetnek is. A legnehezebb egy szólamban pontosan tisztán énekelni, de sokat lehet vele tanulni. Kerestük az énekszövegek bibliai lelkületét, értelmét. Az új és régi kánonok az egységes szép hangzás mellett a szólam önállóságra neveltek. Az újonnan tanult kórusm?vekben bens?séges puha és egyöntet? megszólalásokig jutottunk. Nagyszer?, felemel? élmények lettek ezek. Sokszor spontán áhítattá alakult át a próba, s az énekkar kis gyülekezetté kovácsolódott. Lehet?ségeinkkel élve talán ez lehet a legtöbb, legjobb, amit elérhettünk, ami velünk történhetett.

Így válhat éltet? maggá, keleszt? kovásszá a nagy gyülekezet számára ez a lelkes kis közösség! Megtisztel? szerep, megtisztel? feladat! Várjuk az újbóli megmutatkozás alkalmát.

 

Kurgyis András

karvezet?